تماس با ما ما خدمات حقوقی را در زمینه هایی مانند حقوق تجارت بین الملل، حقوق سرمایه گذاری بین المللی؛ حقوق بانکی و مالی؛ حقوق انرژی؛ حقوق شرکت ها و همچنین مذاکره و طراحی و تنظیم انواع قراردادهای بین المللی انجام می دهیم. یکی دیگر از ویژه گی های ESK اقامه دعوا در محاکم قضایی و دفاع از دعاوی مطروحه و نیز داوری است. شرکت های داخلی و خارجی متنوعی در صنایع مختلف سالهاست به عنوان مشتری این دفتر کلیه نیازمندی های حقوقی خود را به ما واسپاری می کنند. خدمات ما دفتر حقوقی بین المللی ESK یکی از دفاتر پیشگام ایرانی است که دارای شهرت برجسته در حوزه تجارت بین الملل و سرمایه گذاری خارجی است. این دفتر فعالیت خود را با ارائه خدمات حقوقی مختلف برای شرکت های داخلی و بین المللی آغاز کرده است. موکلان ما دفتر حقوقی ESK با ارائه راه حل هایی خلاقانه و اختصاصی برای هر مشتری، پاسخ سریع و عملی به مشکلات حقوقی می دهد و مبادلات مشتریان را تسهیل و موانع را برطرف می نماید.

درباره ما

دفتر حقوقی بین‌المللی ESK یکی از دفاتر پیشگام ایرانی و دارای شهرت برجسته در حوزه تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی است. این دفتر فعالیت خود را با ارائه خدمات حقوقی مختلف برای شرکت‌های داخلی و بین‌المللی آغاز کرده است. دفتر حقوقی ESK خدمات حقوقی را در زمینه‌هایی مانند حقوق تجارت بین‌الملل؛ حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی؛ حقوق بانکی و مالی؛ حقوق انرژی؛ حقوق شرکت‌ها و همچنین مذاکره و طراحی و تنظیم انواع قراردادهای بین‌المللی ارائه می‌دهد. یکی دیگر از ویژگی‌های ESK اقامه دعوا در محاکم قضایی و دفاع از دعاوی مطروحه و نیز داوری است.

معتمد موکلان ، صنایع و شرکت ها

تحلیل و بررسی موردی

در این بخش با تاکید بر تجربیات عملی در در پروژه های تجاری و سرمایه گذاری بین المللی، به تحلیل مسایل حقوقی- قراردادی این پروژه ها پرداخته و سعی می شود بصورت “case study” به پرونده های هریک پرداخته شود.

پرسش‌های پُرکاربرد

در این بخش با تاکید بر تجربیات عملی به سوالات رایج سرمایه گذاران و متقاضیان تجارت و سرمایه گذاری در ایران پاسخ داده می شود.

اخبار

این بخش، اخبار مربوط به دفتر و نیز اخبار بین المللی مرتبط با حوزه تجارت و سرمایه گذاری بیان می شود.
error: