دفتر حقوقی ESK
دفتر حقوقی بین‌المللی

در ایران

دفتر حقوقی بین‌المللی ESK یکی از دفاتر پیشگام ایرانی و دارای شهرت برجسته در حوزه تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی است. این دفتر فعالیت خود را با ارائه خدمات حقوقی مختلف برای شرکت‌های داخلی و بین‌المللی آغاز کرده است. دفتر حقوقی ESK خدمات حقوقی را در زمینه‌هایی مانند حقوق تجارت بین‌الملل؛ حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی؛ حقوق بانکی و مالی؛ حقوق انرژی؛ حقوق شرکت‌ها و همچنین مذاکره و طراحی و تنظیم انواع قراردادهای بین‌المللی ارائه می‌دهد. یکی دیگر از ویژگی‌های ESK اقامه دعوا در محاکم قضایی و دفاع از دعاوی مطروحه و نیز داوری است.

معتمد موکلان ، صنایع و شرکت‌ها

تحلیل و بررسی موردی

در این بخش با تأکید بر تجربه‌های عملی در پروژه‌های تجاری و سرمایه‌‌گذاری بین‌المللی، به تحلیل مسایل حقوقی ـ قراردادی پروژه‌ها پرداخته شده و تلاش می‌شود تا به صورت «بررسی موردی»، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرند.

پرسش‌های پُرکاربرد

در این بخش با تأکید بر تجربه‌های عملی، به پرسش‌های رایج سرمایه‌گذاران و متقاضیان تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران، پاسخ داده می‌شود.

اخبار

در این بخش، جدیدترین اخبار دفتر ESK و اخبار بین‌المللی مرتبط با حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری بازتاب داده می‌شود.
error: